Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

În ziua de 16 decembrie 2016, în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul căreia au fost luate următoarele hotărâri:

  • În efortul constant de îmbunătăţire a calităţii orelor de Religie a fost elaborat proiectul de programă şcolară la disciplina Religie pentru gimnaziu, realizat de către Grupul de lucru pentru disciplina Religie – cultul ortodox. Sfântul Sinod a luat act de acest fapt şi a aprobat ca Sectorul teologic-educaţional al Administraţiei Patriarhale să continue demersurile pentru realizarea programelor şcolare la Religie – cultul ortodox, pentru ciclul liceal.
  • În cadrul aceleiaşi şedinţe sinodale s-a luat în discuție problema comercializării ilegale a calendarelor bisericeşti, a cărţilor, a lumânărilor şi a obiectelor de cult contrafăcute, fiind semnalate o serie de situaţii în care au fost prinşi comercianţi care vindeau calendare şi lumânări contrafăcute.

Existenţa unor asemenea situaţii încalcă prevederile legale (Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult), precum şi reglementările statutare ale Bisericii Ortodoxe Române, bazate pe autonomia cultelor garantată de Constituţia României, art. 29, alin 3.

Hotărârea Sfântului Sinod este ca lumânările, calendarele bisericeşti, cărţile şi obiectele de cult să fie achiziţionate de la magazinele bisericeşti, deoarece fondurile obținute astfel de Biserică sunt folosite pentru întreţinerea şi reparaţia lăcaşurilor de cult şi pentru susţinerea activităţilor culturale şi sociale ale parohiilor. De asemenea, se evită evaziunea fiscală practicată de comercianţii ilegali.

  • Sfântul Sinod a luat act de publicarea hotărârii Marii Camere a Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Parohia Greco-Catolică Lupeni şi alţii împotriva României. În ansamblul acesteia, hotărârea confirmă criteriul voinţei majorităţii credincioşilor în privinţa restituirii lăcaşurilor de cult.
  • În perspectiva deja anunţată a anului 2017 – „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti“ și „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului“ – Sfântul Sinod a aprobat completarea programului-cadru național bisericesc cu un capitol suplimentar, şi anume: „Sfântul Evanghelist Luca, Sfântul Ioan Damaschin şi Sfântul Teodor Studitul sunt figuri emblematice ale anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti“. Diploma şi medalia anului omagial 2017 vor fi oferite persoanelor care promovează valorile perene ale picturii autentice bisericeşti.

De asemenea, Sfântul Sinod a aprobat crearea medaliei comemorative şi a diplomei „Justinian Patriarhul şi apărătorii Ortodoxiei în timpul comunismului“. Acestea vor fi oferite persoanelor care au ilustrat în mod deosebit tematica anului comemorativ 2017.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

 

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook