Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

La Centrul Eparhial din Galaţi, s-au desfăşurat sâmbătă, 7 februarie 2009, lucrările Adunării Eparhiale a Dunării de Jos, sub preşedinţia ierarhului locului, Preasfinţitul Părinte Casian. Şedinţa a fost precedată de săvârşirea, la Catedrala episcopală, a Sfintei Liturghii şi a slujbei de Te Deum, în cadrul căreia s-au înălţat rugăciuni de mulţumire către Dumnezeu pentru toate darurile revărsate, în anul ce a trecut, asupra credincioşilor şi slujitorilor Eparhiei Dunării de Jos.

În cadrul şedinţei propriu-zise, comisiile de lucru au luat act şi au aprobat activităţile pastoral-liturgice, cultural-misionare, educaţionale şi social-filantropice, desfăşurate de parohiile, mănăstirile şi aşezămintele bisericeşti de la Dunărea de Jos, pe parcursul anului 2008.

Alături de membrii acestui for au participat, ca invitaţi, protoiereii din eparhie, stareţii mănăstirilor, reprezentanţi ai asociaţiilor şi aşezămintelor social-filantropice din eparhie, precum şi alte personalităţi ale vieţii administrative, culturale şi economice din cele două judeţe ale eparhiei, Galaţi şi Brăila.

Din rapoartele prezentate, privind viaţa bisericească la Dunărea de Jos în anul 2008, remarcăm că datele Sectorului administrativ-bisericesc au înregistrat existenţa a 8 protoierii, 407 parohii, 20 de filiale, 10 mănăstiri, un schit şi 24 de capele în unităţile bugetare şi aşezăminte . De asemenea, în cursul anului, Preasfinţitul Părinte Episcop Casian a sfinţit 9 biserici şi pictura la alte trei, a hirotonit 7 preoţi, 3 ieromonahi, 3 diaconi şi un ierodiacon.

În ceea ce priveşte viaţa monahală, în cuprinsul eparhiei există 10 mănăstiri, toate cu viaţă de obşte, dintre care 4 sunt de monahi, iar 6 de monahii, numărându-se 274 de vieţuitori (31 călugări şi 243 călugăriţe). În anul 2008 a fost înfiinţat Schitul Zimbru, aflat sub conducerea Mănăstirii Adam, în localitatea natală a Sfântului Rafail de la Bursucani. La cele mai importante evenimente misionare şi în cadrul sfintelor slujbe au participat peste 36.000 de pelerini, dintre aceştia circa 12.000 au primit ospitalitate şi hrană în mănăstiri. Din numărul total de 45 de monahi si monahii aflaţi în curs de şcolarizare, 26 sunt înscrişi la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ Galaţi şi alţi 6 urmează studiile de master ale aceluiaşi departament, iar 13 sunt cursanţi la clasa monahală a seminarului gălăţean.

În plan pastoral-misionar, slujitorii eparhiei, sub coordonarea celor 45 de misionari protopopopeşti, au desfăşurat 1.340 de activităţi pastoral-misionare şi catehetice. În conformitate cu rânduielile tradiţionale ale Bisericii noastre, au avut loc întruniri şi dezbateri specifice, din care menţionăm cu precădere cele două mari conferinţe având ca teme „Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii“, respectiv „Preotul şi comunitatea credincioşilor din parohie astăzi: între conştiinţa şi provocările contemporane. Aspecte concrete din viaţa Eparhiei Dunării de Jos“. Deopotrivă, proclamarea anului 2008 ca An Jubiliar al Sfintei Scripturi şi Sfintei Liturghii: a fost marcat în Episcopia Dunării de Jos prin derularea la parohii a unor programe săptămânale vizând persoanele care nu participă în mod regulat la slujbele Bisericii, precum şi pentru lectură şi exegeză biblică. De asemenea, au fost oferite în şcoli, spitale, aziluri şi penitenciare peste 5.000 de exemplare din Sfânta Scriptură şi Noul Testament cu Psalmii.

În anul precedent, Seminarul Teologic eparhial a sărbătorit un secol de când a primit ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Apostol Andrei, moment celebrat prin ample manifestări liturgice, culturale şi misionare. Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie a organizat numeroase activităţi ştiinţifice, dintre acestea distingându-se cel mai important, Simpozionul Naţional „Biblia de la Bucureşti, monument de limbă, cultură şi spiritualitate românească“ dedicat anului jubiliar al Sf. Scripturi şi al Sf. Liturghii. În cadrul aceluiaşi departament s-a înfiinţat programul de studiu „Istorie şi spiritualitate filocalică“- master acreditat în Teologie – unde sunt înscrişi 51 de cursanţi. Episcopia Dunării de Jos are şi 157 de fii duhovniceşti – studenţi la alte facultăţi de teologie din Patriarhie, 12 bursieri în străinătate, 10 doctori în teologie, 24 de doctoranzi, în total 614 tineri care studiază Teologia. În învăţământul religios, în şcolile de stat funcţionează 331 de profesori, dintre care 103 sunt titulari, iar 153 au grade didactice I, II sau definitiv.

În Episcopia Dunării de Jos activează 33 de centre de asistenţă socială, din care evidenţiem două aşezăminte social-filantropice, care oferă şi beneficii medicale, 3 centre medicale în judeţul Galaţi şi două în Brăila, două grădiniţe parohiale cu 69 de asistaţi, 20 de cantine sociale şi 4 centre sociale în curs de organizare – trei destinate copiilor, iar unul bătrânilor. Cifra totală a ajutoarelor materiale şi financiare acordate în anul 2008 a fost de 3.559.854 de lei, iar 62.700 de persoane au beneficiat de serviciile sociale prin intermediul cantinelor, cabinetelor, grădiniţelor şi aşezămintelor filantropice bisericeşti. Activitatea socială derulată pe tot parcursul anului recent a fost intensificată prin 18 programe sociale, trei proiecte din Galaţi cu finanţare europeană primind avizul; asistenţa religioasă în instituţiile bugetare a fost asigurată de un număr de 18 preoţi capelani. În ceea ce priveşte activitatea întreprinsă de asociaţiile misionare ale Bisericii, aceasta s-a putut realiza prin intermediul a 4 asociaţii sau filiale. De asemenea, s-au oferit ajutoare financiare în valoare de 320.000 de lei pentru sinistraţii din nordul Moldovei şi Maramureş.

Eparhia Dunării de Jos a cunoscut în anul care a trecut una dintre cele mai active perioade în ceea ce priveşte implicarea parohiilor în lucrarea de restaurare şi construire din nou a lăcaşurilor de cult, desfăşurându-se un număr de 335 de şantiere, din care 186 de construcţie din nou, 112 de reparaţii şi consolidări, 9 şantiere mănăstireşti şi 48 de şantiere de pictură. Suma totală a lucrărilor executate în cursul anului 2008 la respectivele şantiere se ridică la 20.703.886 lei.

În ceea ce priveşte activitatea Departamentului de Presă, Comunicare şi Relaţii Bisericeşti Internaţionale din cadrul Episcopiei Dunării de Jos, s-a înregistrat o deosebită eficientizare a colaborării cu Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române prin transmiterea de comunicate radio, ştiri de actualitate, documentare, reportaje. S-au intensificat, deopotrivă, şi cooperarea cu principalele instituţii mass-media din oraşele Galaţi şi Brăila (TV Galaţi, RTV Galaţi, Viaţa Liberă, Antena 1 Brăila, „Monitorul de Brăila“, Obiectiv-vocea Brăila).

Totodată, membrii Adunării Eparhiale au aprobat proiectele eparhiale pentru anul 2009, după cum urmează: Liturgice şi pastoral-misionare: - Organizarea evenimentului proclamării Sfântului Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului, ca sfânt cu cinstire în Biserica Ortodoxă Română (2-3 mai 2009), şi aniversarea a 650 de ani de la recunoaşterea Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei de către Patriarhia de Constantinopol; - Studierea şi prezentarea vieţii şi operei Sfântului Vasile cel Mare şi a Sfinţilor Capadocieni în cadrul slujbelor şi întrunirilor cercurilor misionare preoţeşti; utilizarea şi popularizarea, prin predici şi cateheze, a exemplelor din viaţa şi învăţătura acestor sfinţi; - Generalizarea săvârşirii unei Sfinte Liturghii în timpul săptămânii, la toate parohiile; - Identificarea de candidaţi pentru şcolarizare şi completarea posturilor vacante de cântăreţi bisericeşti de la parohii; Cultural-educaţionale: - Organizarea la parohii, în colaborare cu unităţile şcolare, a unor evenimente cultural-misionare legate de cinstirea în anul 2009 a Sfântului Vasile cel Mare şi a Sfinţilor Capadocieni; - Implementarea şi generalizarea la parohii a proiectului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“; - Înfiinţarea în cadrul bibliotecilor parohiale a unei secţiuni dedicate familiei şi educaţiei creştine a tineretului; identificarea în cadrul acestor biblioteci a titlurilor privitoare la viaţa şi lucrarea Sf. Vasile cel Mare; - Organizarea unui Simpozion naţional dedicat vieţii şi învăţăturii Sfinţilor Capadocieni, de către Departamentul teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi; - Editarea unui volum de studii teologice privind spiritualitatea Sfinţilor Capadocieni, prin contribuţia monahilor şi monahiilor din eparhie; - Editarea volumului „Creştinismul la Dunărea de Jos din primul secol până în prezent“; - Editarea de monografii pentru fiecare protoierie, precum şi pentru sfintele lăcaşuri şi edificiile bisericeşti de patrimoniu; Social-filantropice: - Organizarea de evenimente dedicate rolului şi importanţei familiei creştine în societate, la toate nivelurile, pornind de la întruniri ale familiilor preoţeşti din eparhie; - Derularea unor proiecte de asistenţă şi servicii sociale pentru copii şi vârstnici la Aşezământul filantropic eparhial „Sfântul Vasile cel Mare“ şi la trei dintre parohiile municipiului Galaţi, finanţate de la bugetul de stat şi prin programele europene; - Generalizarea programului eparhial de construcţie şi amenajare, acolo unde nu există, a caselor şi centrelor filantropice parohiale; impulsionarea activităţii filantropice de la parohii prin urmarea modelului „Vasiliadei“, organizate de Sfântul Vasile cel Mare. - Monitorizarea, analiza şi abordarea cu realism a fenomenului migraţiei şi impactul acestuia, în mod deosebit, asupra copiilor şi tinerilor.

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook