Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Ia act de documentaţia pusă la dispoziţia centrelor eparhiale de către Secretariatul de Stat pentru Culte (adresele nr. C-126/16.02.3002, nr. C-1121/03.08.2009) şi Cancelaria Sfântului Sinod (nr. 5049/09.08.2009) prin care s-a adus la cunoştinţă o serie de precizări privind justificarea sumelor primite ca sprijin financiar de la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, în contextul în care toate sumele provenite din bani publici sunt supuse controlului organismelor de stat abilitate.

Aprobă Protocolul de finanţare propus a se încheia între Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi Biserica Ortodoxă Română, adresând Preafericitului Părinte Patriarh Daniel rugămintea de a semna, în numele eparhiilor din Patriarhia Română, documentul respectiv, care generează drepturi şi obligaţii între părţile contractante în ceea ce priveşte solicitarea şi justificarea sumelor primite ca sprijin financiar de la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, urmând ca după semnare Protocolul să fie pus la dispoziţia fiecărei eparhii.

Ia act de Ghidul solicitantului şi de modelele de acte la care face referire Ghidul respectiv, care vin în sprijinul activităţii unităţilor de cult pe linia solicitării şi justificării la timp a sumelor primite ca sprijin financiar de la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, acestea putând fi preluate de către fiecare eparhie de pe site-ul Secretariatului de Stat pentru Culte.

Aprobă următoarele măsuri privind creşterea responsabilităţii factorilor de decizie de la centrele eparhiale (Chiriarh, sector, protopopiat) şi a beneficiarilor direcţi (parohii, mănăstiri etc.) în privinţa respectării disciplinei financiare referitoare la cheltuirea şi justificarea la termen a sumelor primite ca sprijin de la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, destinate locaşurilor de cult şi altor edificii bisericeşti (construcţii, reparaţii, restaurări etc.):

- Centrul eparhial va lua măsurile necesare prin Sectorul patrimoniu şi construcţii bisericeşti şi Sectorul economic-financiar, cu participarea protopopilor, pentru convocarea tuturor preoţilor şi stareţilor de la unităţile bisericeşti din eparhie, care au primit sprijin financiar de la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, pentru evaluarea următoarelor aspecte: a) responsabilitatea şi disciplina în justificarea modului de utilizare a sumelor primite; b) informarea asupra Protocolului de finanţare, asupra Ghidului solicitantului, precum şi a modelelor de acte necesare la solicitarea şi justificarea sprijinului financiar; c) obligativitatea prezentării actelor justificative şi a respectării termenelor legale de justificare. b) În cazul neutilizării şi a nejustificării la timp a sumelor, centrul eparhial va lua măsurile necesare pentru ca unităţile bisericeşti în cauză să restituie sumele către autoritatea de stat care le-a alocat; - Se va dispune, când este cazul, exercitarea controlului financiar intern al eparhiei în privinţa respectării de către unităţile bisericeşti subordonate a normelor de justificare a sumelor primite ca sprijin de la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional;

- Se vor lua măsuri ca justificarea sumelor primite ca spijin de la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional să se facă de către fiecare eparhie în mod centralizat, pentru unităţile din subordine;

Este de acord cu propunerea ca, anual, Secretariatul de Stat pentru Culte, în acord cu centrele eparhiale, să stabilească un calendar de lucru cu reprezentanţii desemnaţi ai acestora care au responsabilităţi în urmărirea modului de justificare de către unităţile din subordine a sumelor primite ca sprijin de la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

Ierarhii Sfântului Sinod sunt rugaţi să aibă în vedere ca, pe viitor, să se consulte cu Patriarhia Română, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, precum şi cu parlamentarii, în privinţa coordonării propunerilor pe care le fac pentru elaborarea anexei de la Legea bugetului de stat, prin care se alocă sume destinate sprijinirii unităţilor de cult.

Aprobă ca normele de mai sus, Protocolul de finanţare şi Ghidul solicitantului, precum şi alte norme specifice care se vor mai comunica, să fie discutate cu preoţii şi stareţii de la unităţile bisericeşti care primesc sprijin financiar de la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, în şedinţă de lucru prezidată de chiriarh, cu participarea Sectorului economic-financiar şi a protopopilor.

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook