Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Redăm principalele aspecte ale slujirii bisericeşti în Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2012, privind educaţia religioasă, misiunea creştină, slujirea socială şi grija pentru patrimoniul sacru din Eparhie:

Aspecte cultural-educaţional

La Seminarul Teologic predau 25 cadre didactice, clerici (8) şi laici (17) şi sunt înmatriculaţi 210 elevi. La specializările Teologie - Didactică şi Teologie - Asistenţă socială, cât şi la cursurile de masterat în teologie din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi TeologieGalaţi sunt înscrişi, în anul universitar 2012-2013, 122 de studenţi şi 54 masteranzi.

În şcolile publice din cuprinsul Eparhiei în anul şcolar 2011-2012 au predat Religia 302 profesori. Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“ s-a desfăşurat în 357 de parohii, numărul total al copiilor participanţi fiind de 5.019. La Concursul naţional „Copilul învaţă iubirea lui Hristos“, copiii de la grupele catehetice din 150 de parohii au realizat miniproiecte filantropice, iar în cadrul Programului „Alege Şcoala!“ sunt înscrise 182 de parohii, cu un număr de 1638 beneficiari.

La Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos – acreditată în anul 2012 de CNCCIS în clasa C – au apărut 6 volume şi s-au publicat 8 broşuri în colecţia „Liturgica“ şi 4 în colecţia „Misionaria“.

Aspecte pastoral-misionare

Activitatea misionară s-a concretizat prin efectuarea a 389 de asistențe la slujbă în parohiile din subordine. 43 de misionari protopopeşti au coordonat peste 1.100 de slujbe şi vizite misionare. Programul dedicat Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor a fost marcat prin: oficierea în sobor de 7 preoţi a peste  850 de Sfinte Masluri în parohii şi organizarea a 45 de caravane medicale, peste 1.900 de credincioşi beneficiind de consultaţii medicale şi medicamente gratuite; rostirea la fiecare Sfântă Liturghie a rugăciunilor speciale din Liturghier pentru cei bolnavi; prezentarea şi aprofundarea prin predici şi cateheze a învăţăturii de credinţă ortodoxă cu privire la Taina Sfântului Maslu.

Evenimentele anului 2012 au fost mediatizate prin mijloacele de comunicare şi publicistice ale Eparhiei şi Patriarhiei Române în peste 120 de articole, ştiri şi reportaje.

Sprijinirea economică a activităţilor eparhiale

Cele patru conturi eparhiale înfiinţate în anul 2011, pentru sprjinirea financiar-economică a activităţilor liturgice, pastoral-misionare, educaţional-catehetice, filantropice şi edilitare:

1. „Păstorul cel Bun şi Milostiv“ – pentru preoţii şi familiile acestora, care întâmpină dificultăţi materiale – s-au acordat ajutoare în valoare de 43.995 lei pentru 35 clerici, iar 11 preoţi nou-hirotoniţi au primit câte 1.000 lei.

2. „Râvna Casei Tale, Doamne...“ – pentru unităţile de cult care întâmpină dificultăţi la derularea lucrărilor de şantier – constituit din cota de 40% a colectei F.C.M. - ajutoare pentru 17 subunităţi(parohii şi mănăstiri), în valoare totală de 564.016 lei.

3. „Tinereţe şi credinţă“1.846 beneficiari (tineri merituoşi, seminarişti şi studenţi), valoarea totală a ajutoarelor fiind de 73.671 lei; la aceştia se adaugă şi 20 studenţi beneficiari ai Bursei „Arhiepiscopul Casian“, în valoare de 22.800 lei.

4. „Ajută-ţi aproapele“ – în anul dedicat Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor, din acest cont au beneficiat de ajutoare financiare 783 persoane, valoarea totală a acestora fiind de 100.625 lei.

Valoarea totală a ajutoarelor acordate din fondurile Centrului Eparhial prin cele patru conturi este de 805.107 lei.

Aspecte social-filantropice

La Aşezământul social-filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din Galaţi, prin Centrul Rezidenţial sunt asistate 35 de tinere cu vârste cuprinse între 12 şi 21 de ani şi, prin Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţa“, sunt asistaţi 110 copii. Serviciile sociale acordate copiilor de către Eparhie în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi se ridică la suma de 658.899 lei. Aşezământul socio-medical „Sf. M. Mc. Pantelimon“ - Lacu-Sărat oferă servicii socio-medicale, de masă şi cazare, precum şi spaţii pentru organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii etc. Aici au beneficiat de tratamentele medicale un număr de 165 de vârstnici, valoarea acestor servicii ridicându-se la suma de 154.000 lei. Totodată au fost realizate şi investiţii pentru construirea noului corp al clinicii medicale, costurile acestora ridicându-se la valoarea de 119.750 lei.

Cele trei cabinete medicale din judeţul Galaţi şi cele două din judeţul Brăila au oferit servicii specifice gratuite unui număr de 2.800 pacienţi, în valoare de 114.897 lei. De asemenea, în Eparhie funcţionează două grădiniţe parohiale, beneficiari fiind 55 de copii, iar cheltuielile s-au ridicat la suma de 14.093 lei. Prin cele 26 de cantine parohiale au fost oferite servicii de hrană în valoare totală de 636.480 lei, unui număr de 1026 beneficiari. În cadrul centrelor multifuncţionale de servicii sociale, două pentru copii proveniţi din familii sărace şi unul pentru bătrâni a fost acordată asistenţă unui număr de 180 persoane (120 copii şi 60 de bătrâni), valoarea ajutoarelor acordate fiind de 559.410 lei. Au fost continuate cele 24 de programe sociale eparhiale permanente, valoarea ajutoarelor ridicându-se la 1.057.835 lei, beneficiare fiind 50.196 persoane.

La acestea se mai adaugă filantropia realizată prin Fondul chiriarhal „Episcopul Chesarie cel blând şi milostiv“ – ajutoare speciale pentru 415 persoane cu risc social, în valoare de 41.998 lei. Prin Fondul filantropic al Catedralei Arhiepiscopale au beneficiat de sprijin financiar 237 persoane (4.410 lei).

Valoarea totală a activităţilor social-filantropice desfăşurate de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul 2012, prin intermediul ajutoarelor acordate de către Centrul eparhial, protoierii, parohii, aşezăminte sociale, precum şi prin parteneriatele cu alte instituţii locale este de 3.925.101 lei, numărul total al beneficiarilor, la nivel de eparhie, fiind de 69.869 persoane.

Aspecte patrimoniale  şi de construcţii bisericeşti

Au fost demarate lucrările de consolidare, reabilitare şi modernizare a Palatului episcopal - Muzeul istoriei, culturii şi spiritualităţii creştine de la Dunărea de Jos, lucrare ce se va realiza cu fonduri de la Uniunea Europeană. S-au continuat susţinut lucrările de restaurare a vechii biserici de la Mănăstirea Măxineni, ctitorie a domnitorului Matei Basarab. De asemenea, s-au continuat lucrările la capela Centrului social medical pentru persoane de vârsta a III-a Sf. Mc. Pantelimon“ - Lacu-Sărat. La ora actuală pe teritoriul întregii eparhii sunt în desfăşurare 344 de şantiere: 128 şantiere de  reparaţii şi consolidări, din care 89 biserici, 2 clopotniţe, 7 case parohiale şi 30 şantiere de pictură; 116 şantiere construcţii din nou, din care 61 biserici, 34 clopotniţe şi 30 şantiere de pictură; 12 şantiere mănăstireşti; case sociale: 41 praznicale şi 37 parohiale; 10 alte lucrări de construcţii. Ponderea procentuală a surselor de finanţare fiind următoare: 37,23% – contribuţii de la Centrul eparhial, FCM credincioşi, şi sponsori; 3,56% – Ministerul Culturii – Programul naţional de restaurare; 6,42% – Secretariatul de Stat pentru Culte; 7,79% – Consilii judeţene; 45 % – Primării.

Proiecte pentru anul 2013

- programarea şi pregătirea cursurilor de îndrumare pastorală, liturgică, misionară şi catehetică a slujitorilor, pe protopopiate;

- programarea întrunirilor cântăreţilor bisericeşti pentru permanenta reflectare a cântării bisericeşti la strană şi formarea de coruri cu elevii în cadrul proiectelor catehetice naţionale „Hristos împărtăşit copiilor“ şi „Alege şcoala!“;

- îmbunătăţirea calităţii catehezei în cadrul slujbelor misionare şi a slujbei Vecerniei în toate parohiile, cu scopul aprofundării dreptei credinţe şi al evidenţierii concrete a slujirii şi contribuţiei Bisericii la viaţa educaţională, cultural-patrimonială şi filantropică în binele credincioşilor;

- susţinerea şi dezvoltarea centrelor de slujire social-filantropică în Eparhie;

- evidenţierea patrimoniului sacru, arheologic şi istoric la Dunărea de Jos din timpul Sfinţilor Împăraţi şi întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, Elena;

- organizarea de colocvii, conferinţe şi simpozioane cu invitarea specialiştilor de pe plan zonal, naţional şi internaţional;

- implicarea şcolilor teologice, a preoţimii şi a cadrelor universitare în programul sinodal închinat cinstirii memoriei părintelui profesor Dumitru Stăniloae;

- publicarea de studii, monografii şi broşuri pentru a ilustra aspecte ale vieţii creştine de ieri şi de azi, la Dunărea de Jos;

- pregătirea obiectelor de patrimoniu pentru organizarea Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Dunării de Jos, în Palatul Episcopal.

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook