Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

În zilele de 28 şi 29 ianuarie 2010, la Centrul eparhial din Galaţi vor avea loc şedinţele Consiliului şi Adunării Eparhiale din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos – întruniri ce vor  avea ca obiectiv principal analiza întocmirea şi prezentarea dării de seamă anuale asupra întregii activităţi bisericeşti din anul 2009, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre drept “Anul comemorativ omagial al Sf. Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni”.

Lucrările acestor foruri eparhiale au fost precedate de o serie de întruniri ale Permanenţei Consiliului Eparhial cu factorii de răspundere din subordine: pc. părinţi protoierei, membrii consiliilor profesorale ale şcolilor teologice din eparhii, reprezentanţii C.A.R. - Cler şi salariaţi bisericeşti ş.a.

În cadrul şedinţei Consiliului Eparhial din ziua de joi, 28 ianuarie 2009, se va prezenta, de către responsabilii sectoarelor Administraţiei eparhiale, sinteza privind activitatea sub aspect pastoral-liturgic, cultural-misionar, educaţional şi social-filantropic desfăşurată de parohiile, mănăstirile şi aşezămintele bisericeşti din judeţele Galaţi şi Brăila în anul ce s-a încheiat, ca o mărturie a eforturilor comune, depuse de la parohie şi mănăstire până la Eparhie, pentru realizarea programelor Sfintei noastre Biserici, ale hotărârilor Sfântului Sinod, precum şi ale organismerlor eparhiale.

De asemenea, în cadrul acestor foruri deliberative se vor propune măsuri concrete de eficientizare şi îmbunătăţire a activităţii preoţilor, monahilor şi credincioşilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2010, dedicat aniversării a 1685 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, în cadrul căruia s-au formulat primele 7 articole ale Simbolului de  credinţă (Crezul ortodox), precum şi comemorării a 125 de ani de la dobândirea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook