Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Sfântul Apostol Andrei

Publicatii 2012

În anul consacrat de Biserica Ortodoxă Română Sfântului Maslu – „Tainei sănătăţii“, la sărbătoarea Sf. Apostol Andrei, ocrotitorul nu numai al Galaţilor şi Dunării de Jos, ci al întregii Românii, dar şi a Sf. Ierarh Nicolae, ocrotitorul Brăilei, cu binecuvântarea ÎPS dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos a văzut lumina tiparului volumul intitulat Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos, fascicula XI/2012.

Să subliniem, din capul locului, că avem de-a face cu continuarea operei ziditoare a chiriarhului locului în planul vieţii spiritual-culturale, prin Universitate.

Aşadar, fascicula XI, masivă (503 p.) apare în nota în care ne-a obişnuit seriozitatea şi abnegaţia colectivului redacţional. Remarc aici faptul că un cuprins foarte bogat a fost alcătuit cu echilibru, fiind deschis de secţiunea Sistematica, unde tineri autori, în grad universitar de lectori, dau măsura unor texte destul de întinse, dar echilibrate.

A doua secţiune, Liturgica este deschisă de doi reputaţi dascăli universitari de la Bucureşti şi Iaşi, pr. prof. dr. Nicolae D. Necula şi pr. prof. dr. Viorel Sava. Iată cum experienţa şi tinereţea sunt însumate într-un capitol esenţial al volumului. Treimea secţiunilor se încheie cu cea pe care editorii au numit-o Secţiunea interdisciplinară, deschisă şi aici de reputatul cercetător al arhivelor de la Sfântul  Munte Athos, dr. Florin Marinescu.

O remarcă avem pentru disponibilităţile –  recunoscute de altfel – de colaborare pe plan universitar cu alte centre din ţară, nu neapărat de teologie, ceea ce conferă volumului o şi mai importantă vizibilitate şi deschidere către societatea românească ce are nevoie de o astfel de hrană sufletească.

Prof. univ. dr. Ionel Cândea

consilier onorific al Consiliului Eparhial al Dunării de Jos

Volumul nou apărut la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos reprezintă materializarea studiilor susţinute de elevi ai seminariilor teologice din Bucureşti, Mănăstirea Neamţ, Piatra Neamţ, Roman, Huşi, Arad, Slobozia, Tulcea şi Galaţi la simpozionul organizat de Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi la sfârşitul lunii noiembrie a anului 2011.

După cuvântul de introducere al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian Crăciun, volumul propune atenţiei cititorului un număr de 19 studii ale elevilor seminarişti care tratează, din diferite unghiuri, multiplele faţete sau „ipostaze“, cum întâlnim în titlul unui studiu, ale tradiţiei creştine faţă în faţă cu „tradiţiile“ şi provocările lumii moderne.

Tinerii seminarişti au abordat în studiile lor chestiuni extrem de actuale şi de importante, care îi privesc şi îi frământă pe ei, precum virtutea fecioriei versus viciul desfrânării, prezentat şi tratat sub toate aspectele sale, libertinajul, întemeierea familiei, păcatele ce distrug unitatea familiei, lăcomia, avortul, adulterul, divorţul. Au identificat, totodată, şi tratamentele duhovniceşti oferite de Biserică pentru vindecarea acestor căderi în păcat ale firii umane, evidenţiind, de asemenea, rolul familiei şi al Şcolii în aplicarea acestora.

Aceste studii devin cu atât mai interesante cu cât sunt rodul ostenelilor reprezentanţilor vii-toarei generaţii de teologi şi preoţi slujitori ai sfintelor altare, care îşi asumă de bunăvoie misiunea transmiterii nealterate, generaţiilor viitoare, a tradiţiei Bisericii.

Nădăjduim că soluţiile identificate pe baza tradiţiei Bisericii şi propuse pentru tămăduirea în şi prin Familie şi Şcoală a provocărilor modernismului nu sunt şi nu vor rămâne expresia doar a unei teologii teoretice, ci că ei cei dintâi le vor urma şi le vor aplica în viaţa lor, devenind astfel exemple celorlalţi, pentru că numai întărit prin exemplul faptei, cuvântul devine viu şi lucrător.

Pr. lect. dr. Cristian Gagu,

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Universitatea ,,Dunărea de Jos“- Galaţi

În anul 2012, apare la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, al 12-lea volum al sintezei anuale „Biserică. Misiune. Slujire“, care, pe parcursul a 507 pagini înmănunchiază activitatea eparhiei noastre cu cele mai actuale teme de dezbatere privind viaţa bisericească a creştinilor de la Dunărea de Jos. Noutatea constă în aceea că tiparul acestui volum este executat, pentru prima oară, la noua Tipografie eparhială, „Candela cuvântului“.

Volumul începe cu o rugăciune a Sfântului Vasile cel Mare, marele cărturar al Ortodoxiei şi începătorul anului calendaristic: „Pomeneşte, Doamne, Sfânta Ta sobornicească şi apostolească Biserică, cea de la o margine până la cealaltă a lumii, pe care ai câştigat-o cu scump Sângele Hristosului Tău“… Asemenea ne rugăm pentru toţi truditorii care au împlinit fapta cea bună, în anul ce a trecut, la Dunărea de Jos.

În cuvântul de deschidere, arhipăstorul nostru, ÎPS Casian, ne prezintă succint această carte, ca fiind „…o sinteză a faptelor credinţei noastre dreptmăritoare ortodoxe, punând accent pe scopul slujirii noastre, care nu este unul omenesc, ci dimpotrivă, unul divino-uman“. Găsim aici şi îndemnul de a-L aşeza ca judecător al lucrării clericilor şi mirenilor de la Dunărea de Jos pe Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce-i conferă Bisericii Sale darul ceresc al aprecierii, dar şi al îndreptării noastre de păcate şi de erori, orientându-le dinspre lumea noastră trecătoare, spre lumea cerească“.

Primul capitol se referă la anul în curs, 2012, consacrat din iniţiativa PF Părinte Patriarh Daniel ca „An al Sfântului Maslu“ şi „al îngrijirii bolnavilor”. După o expunere, la nivel general, a activităţilor propuse la nivel de Patriarhie, aflăm şi care sunt măsurile administrative, bisericeşti, pastorale şi cele practice, filantropice şi misionare, pentru o mai eficientă asistenţă socială acordată celor aflaţi în situaţii-limită.

Un alt capitol se referă chiar la semnificaţia în sine a Sfântului Maslu, slujbă numită la greci „Taina celor şapte preoţi“, prin care se cere nu numai vindecarea trupească, ci şi cea sufletească, prin spovedanie şi iertarea de păcate. În studiul despre „Taina eleoungerii“ se explică, pe larg, semnificaţia ungerii cu untdelemn sfinţit, practică mult mai frecventă pe vremea Mântuitorului, când mergea şi vindeca mulţimile care îl întâmpinau.

„Sensul spiritual al bolii“ (text reprodus după Jean-Claude Larchet, „Teologia bolii“, Sibiu, 1997), este dedus din capitolul care urmează, prin faptul că: „sănătatea corespunde cu starea condiţiei paradisiace – cum spune Sf. Maxim Mărturisitorul  – „dar nu-i serveşte omului la nimic“. Motiv pentru care Sf. Vasile cel Mare susţine: „Prin faptul că nu-i face buni pe cei care o au, nu face parte din lucrurile bune prin natură“. Deci „să nu admirăm orice fel de sănătate şi să nu detestăm orice boală“ – cum susţine şi Sf. Grigore de Nazianz. Boala este, aşadar, cum spun Sfinţii Părinţi, o „pedagogie dumnezeiască”, atât pentru cel bolnav, cât şi pentru cei din jurul lui.

„Vindecarea omului bolnav”, după volumul omonim al dr. Radu Ţincu, atrage atenţia asupra bolilor modernităţii: dependenţele de orice fel, alimentaţia neraţională, munca în exces, consumul în exces – toate ducând la boală – suferinţă prin care abia atunci omul este tentat să se apropie de Dumnezeu.

Cartea conţine şi o bibliografie bogată şi utilă asupra Tainei Sfântului Maslu – 109 titluri care cu siguranţă, dacă nu au intrat încă în biblioteca mireanului de rând, merită toată atenţia.

În capitolul „Evenimentele anului 2011 în Arhiepiscopia Dunării de Jos“ se enumeră multe conferinţe, colocvii, dezbateri, seri duhovniceşti dedicate familiei creştine astăzi, susţinute în toate protoieriile eparhiei noastre.

Unul din marile evenimente petrecute anul trecut la Dunărea de Jos este Aducerea moaştelor Sf. Mc. Spiridon de către ÎPS Mitropolit Nectarie de Corfu, la 26 noiembrie 2011. De asemenea, venirea la Galaţi a Preafericirii Sale, Părintele Patriarh Daniel, la a 20-a ediţie a Sărbătorilor Sfântului Andrei a constituit o mare cinste pentru gălăţeni şi un prilej de mare bucurie duhovnicească – ocazie cu care, în catedrala arhiepiscopală, i s-a înmânat Preafericirii Sale titlul de „Doctor Honoris Causa“ al Universităţii „Dunărea de Jos“. Cuvântul rostit de Părintele Patriarh cu acest prilej, „Familia creştină între sfinţenie, suferinţă şi speranţă“, precum şi „Laudatio”, rostit în onoarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sunt redate integral în paginile acestui volum.

Un alt eveniment de seamă al anului trecut a fost şi „Întrunirea decanilor de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române“, care a avut loc, cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh, la 17-18.02.2011, la Aşezământul socio-medical „Sf. Mc. Pantelimon“ de la Lacu-Sărat, Brăila.

„Olimpiada Naţională la disciplina Religie, ediţia a III-a“ (17-21.04.2011) a dat elevilor din Eparhia Dunării de Jos „cea mai bună ocazie de a deveni mici apostoli al iubirii şi de a-L propovădui pe Dumnezeu“ - cum mărturisea unul dintre participanţi.

În capitolul închinat statisticilor: „Biserica Ortodoxă în date şi cifre”, sunt enumerate toate Patriarhiile Ortodoxe din lume, toate Bisericile Ortodoxe Autocefale, Bisericile Autonome, precum şi structura administrativă a Bisericii Ortodoxe Române, cu eparhiile din ţară şi din străinătate.

În „Viaţa bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2011” este parcurs întregul itinerar pastoral-misionar al arhipăstorului nostru, ÎPS Arhiepiscop Casian Crăciun. Urmează referatele privind activităţile specifice administrativ-bisericeşti, misionare, culturale, de comunicaţie media, viaţa mănăstirească, activitatea de educaţie creştină, lucrarea social-filantropică, activitatea economico-financiar-contabilă şi de control financiar, precum şi problemele de patrimoniu şi construcţii bisericeşti. O amplă prezentare a conlucrării dintre Biserică şi autorităţile locale, dintre Biserică şi „oamenii de bine” cu sprijinul cărora s-au realizat cele mai multe din proiectele propuse.

„Biserică. Misiune. Slujire“ vol. 12 este, ca de fiecare dată, doar un rezumat al vieţii spirituale cu rădăcini adânci în viaţa socială şi civică a cetăţii Sfântului Andrei.

Şi ne reîntoarcem la rugăciunea de început a acestui volum şi spunem, cu Sfîntul Vasile cel Mare: „Adu-ţi aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de tot poporul Tău şi peste toţi revarsă mila Ta cea bogată“…

Violeta Ionescu

În anul omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, semnalăm o nouă apariţie editorială la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, deosebit de folositoare pentru suflet şi lămuritoare pentru cuget – volumul „Suferinţa spre sfinţenie“, avându-l ca autor pe monahul Moise Aghioritul, în traducerea din limba greacă a pc pr. dr. Iulian Eni.

În contrast cu scepticismul modern, care constată neputincios absurdul existenţei şi al suferinţei, în acest volum regăsim viziunea creştină, optimistă şi realistă, despre viaţă, boală şi suferinţă. Autorul, avizat atât de experienţa duhovnicească atonită, cât şi de experienţa personală a unor mari încercări în trup, expune o autentică teologie a suferinţei, cu temeiuri doctrinare, scripturistice şi patristice. Durerea, boala, suferinţa, deşi urmări tragice ale stării de păcătoşenie, devin, prin marea iubire a lui Dumnezeu faţă de oameni, mijloace pedagogice, de îndreptare, de eliberare din starea de trândăvie, nepăsare, mediocritate: „Durerea este bisturiul lui Dumnezeu pentru extirparea patimilor“.

Volumul abundă în mărturii scripturistice şi patristice, care certifică faptul că „durerile sunt medicamente amare ce vindecă sufletul“, culminând cu mărturiile Sfinţilor Trei Ierarhi, cărora autorul le închină un întreg capitol. Aceasta pentru că cei trei stâlpi ai Bisericii au fost deopotrivă încercaţi cu mari suferinţe în trup, din care şi-au făcut cruce şi scară spre cer, arătând desăvârşit că „încercarea trupească rodeşte sfinţenia sufletească“.

De altfel, autorul, comunicân-du-ne cu emoţie experienţa propriilor lupte cu boala şi cu durerile, formulează adevărate apoftegme, la înălţimea celor ale părinţilor îmbunătăţiţi, când vorbeşte despre suferinţă: „Durerile bolilor pot şterge complet durerile păcatelor“; „Suferinţa este răsuflarea lui Dumnezeu în viaţa noastră“; „Suferinţa ne reînnoieşte pentru veşnicie, este situaţia firească în nefireasca noastră viaţă“.

Părintele Moise Aghioritul are, de asemenea, meritul de a face o radiografie extrem de lucidă a principalelor suferinţe ale omului modern, care sunt mai ales de natură morală: suferinţa rutinei şi a golului sufletesc, a complacerii în mediocritate şi autosuficienţă, a agitaţiei şi activităţii neîntrerupte, a cedării în faţa „grijii celei lumeşti“.

Pornind de la dezbaterea unor controversate probleme de bioetică -  eutanasia, transplantul de organe – autorul, pe temeiul Revelaţiei şi al dreptei-judecăţi, formulează o riguroasă argumentaţie ortodoxă. „Taina vieţii şi a morţii“, căreia îi este consacrat ultimul capitol, încheie volumul în aceeaşi viziune optimistă a credinciosului care, trecând pragul suferinţei şi al morţii, Îl întâlneşte pe Hristos cel înviat, cu care intră în comuniune, spre viaţă veşnică.

Pr. lect. dr. Sorin Marinescu,

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Universitatea ,,Dunărea de Jos“- Galaţi

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook