Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Sfântul Apostol Andrei

În perioada 15-17 mai 2013, la Galaţi s-a desfăşurat Simpozionul ştiinţific internaţional intitulat „2013 - Anul jubiliar al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Anul comemorativ «Părintele Dumitru Stăniloae»“, organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos prin Departamentul de Teologie al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“. Modul în care a fost structurat simpozionul, sub aspect ştiinţific, este reflectat în volumul Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos (fasc. XII/2013), care reunește între copertele sale lucrările prezentate de cei prezenţi la acest eveniment ştiinţific semnificativ din viaţa sacramentală, liturgică şi academică în care se întâlnesc Ecclesia şi Catedra. Studiile din acest volum, semnate de teologi însemnaţi, cercetători şi profesori pun astfel în valoare profunzimea, bogăţia şi frumuseţea teologiei ortodoxe româneşti şi universale prin comemorarea personalităţii uriaşe a Părintelui Dumitru Stăniloae sau prin omagierea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi a operei lor semnificative pentru viaţa Bisericii.

Partea I a prezentului tom reunește studiile doamnei Lidia Stăniloae, dr. Reinhold Gestrich şi pr. Gelu Aron, care evocă, pe rând, personalitatea părintelui Stăniloae, relaţia dintre omul duhovnicesc şi teologia harului şi Taina Preoţiei în gândirea marelui teolog român.

Partea a II-a este dedicată Sfinţilor Împăraţi, fiind organizată în patru secţiuni (,,Sistematica”, ,,Historica”, ,,Liturgica”, ,,Inter-disciplinaria”).

Studiile „sistematice” abordează subiecte precum semnificaţia biblică şi patristică a evenimentului Înălţării Sfintei Cruci (diac. prof. dr. Ioan Caraza) sau hermeneutica revelaţiei din perspectiva viziunii constantiniene (pr. prof. dr. Gheorghe Petraru).

Secţiunea „Historica” este dedicată timpului istoric al domniei lui Constantin şi conţine studii referitoare la actele politice şi legislative în favoarea Bisericii creştine (pr. prof. dr. Adrian Gabor), relaţia Stat – Biserică (pr. lect. dr. Adrian Ignat), martirii creștini care au pătimit după Edictul de la Milan (pr. conf. dr. Cristian Gagu), precum şi alte subiecte de interes atât pentru teolog, cât și pentru istoric.

„Liturgica” cuprinde patru studii semnate de pr. prof. dr. Nicolae Necula, pr. lect. dr. Lucian Farcaşiu, pr. lect. dr. Lucian Petroaia şi lect. dr. Gina Scarlat şi se concentrează pe viaţa liturgică, dezvoltarea cultului şi a arhitecturii, rânduiala slujbei încoronării din veacul al IV-lea al Bisericii şi până în perioada modernă.

Nu sunt de ignorat nici studiile „interdisciplinare” în care obiectul cercetărilor îl fac, între altele, biografiile privind personalităţile Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena sau învăţământul superior în perioada bizantină.

Temele abordate sunt diverse şi prezentate într-o manieră ştiinţifică reprezentativă pentru o revistă universitară de teologie de cea mai înaltă calitate (fiecare studiu este însoţit de un abstract în limba engleză şi cuvinte-cheie, iar aparatul bibliografic este redactat cu acribia detaliului microscopic) şi converg către ilustrarea realităţii unitare a Logosului în dubla lucrare, cea din tainele Bisericii şi cea din învăţătura patristică, în spaţiul de întâlnire dialogală a energiilor necreate şi a cunoaşterii umane.

Aşadar - un volum care, cu binecuvântarea Arhiepiscopului Dunării de Jos, ÎPS dr. Casian Crăciun, întăreşte învăţământul teologic de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, de la a cărui înființare, în 2013 s-au împlinit 20 de ani.

Conf. univ. dr. Ion Cordoneanu,

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii ,,Dunărea de Jos”- Galaţi

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook