Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Sfântul Apostol Andrei

În ziua de 20 octombrie 2013, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2015 să fie declarat „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi“ şi, de asemenea, „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”. Aceste teme au fost abordate în cadrul simpozionului ştiinţific internaţional care a avut loc în luna iunie a acestui an şi a fost organizat de Departamentul de Teologie al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ în colaborare cu Arhiepiscopia Dunării de Jos. Acest eveniment cultural a reunit renumiţi profesori de teologie din ţară şi din străinătate, a căror referate au fost adunate şi tipărite, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Casian Crăciun al Dunării de Jos, în fascicula XIV a volumului „Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos“.

Cuprinsul volumului respectă întocmai secţiunile simpozionului, referatele prezentate fiind structurate tematic în cele patru mari secţiuni:

Prima parte, cu tema „Misiune şi educaţie creştină în contextul societăţii postmoderne“ (p. 5-144), reuneşte, printre altele, studiile ÎPS prof. univ. dr. Casian Crăciun, pr prof. univ. dr Nicolae Necula, pr. conf dr. David Pestroiu - o analiză minuţioasă a importanţei educaţiei creştine, investiţia cea mai sigură şi cu durată nelimitată în viaţă, al cărei început îl reprezintă „Persoana Domnului nostru Iisus Hristos Care izvorăşte lumina învăţăturii vieţii veşnice şi ne oferă şi icoana autentică, modelul modelelor de urmat pentru umanitate“ (p. 8).

Partea a doua este dedicată „Cinstirii Sfântului Ioan Gură de Aur,” marele păstor de suflete (p. 145-292). Studiile alcătuite de pr. dr. Iulian Eni, pr. prof. dr. Ionel Ene, arhim. conf. dr. Teofan Mada, conf. dr. Cristian Ştefan Liuşnea subliniază importanţa cunoaşterii vieţii şi operei marelui ierarh al Bisericii, de către toţi slujitorii sfintelor altare pentru o misiune care să îşi atingă scopul înalt propus. Pornind de la modelul personal de slujitor, de misionar, de predicator autentic identificat întru totul cu mesajul transmis, trebuie să vedem în Sfântul Ioan Hrisostom „un far călăuzitor“ (p. 159), în cuvintele şi faptele sale „torţe luminoase de iubire“ (p. 159), o lecţie deschisă „de a reînvăţa ABC-ul duhovnicesc al creştinismului“ (p. 158).

Partea a treia a volumului, „Chipuri luminoase de păstori de suflete şi dascăli de teologie“ (p. 293-478), cuprinde unsprezece studii semnate de pr. conf. dr. Nicuşor Tucă, pr. conf. dr. Lucian Farcaşiu, pr. conf. dr. Emil Cioară, pr. conf. dr. Cristian Gagu, conf. dr. Mihaela Denisia Liuşnea, pr. lect. dr. Sorin Marinescu, pr. lect. dr. Dorin Gabriel Pandele, pr. lect. dr. Ovidiu Soare, pr. lect. dr. Lucian Petroaia, pr. asist. dr. Costel Toma şi pr. Eugen Drăgoi. Au fost evidenţiate aici, mari personalităţi ale vieţii bisericeşti, precum episcopii Partenie al Dunării de Jos, Antim Angelescu, preoţii Vasile Gh. Popa, Emanuel Hogaş şi alţii, evidenţiindu-se slujirea lor jertfelnică în mijlocul credincioşilor, precum şi activitatea didactică şi publicistică.

Ultima parte, „Interdisiplinaria” (p. 479-515), este formată din două studii prezentate într-o manieră ştiinţifică de acad. Sabina Cornelia Ispas şi de pr. asist. dr. Cosmin Santi.

Volumul „Teologie şi Educaţie la Dunărea de Jos“ (14), dezvoltă aşadar teme foarte interesante, actuale şi valoroase care vin în ajutorul preoţilor, a profesorilor de teologie din Universităţi, a profesorilor de religie din şcoli şi licee şi a credincioşilor, pentru o cooperare concretă şi vie dintre Biserică şi Şcoală. Prin modelele pe care le are, Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos cheamă pe toţi fii săi să descopere „entuziasmul cunoaşterii şi al iubirii, firescul vieţii duhovniceşti, bucuria slujirii aproapelui şi exigenţele infinite ale înţelepciunii lui Dumnezeu.” (p. 79)

Prof. dr. Marian Ionescu

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook