Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Sfântul Apostol Andrei

Unul dintre cele mai importante eve­ni­men­te edito­riale ca­re au loc în Arhiepis­copia Du­nării de Jos, la începutul fiecărui an, îl reprezintă pu­bli­carea colecţiei BI­­SERICĂ. MISIUNE. SLUJIRE.

Apărută în pas cu anii secolului al XXI‑lea, colecţia BISERICĂ. MISIUNE. SLUJIRE prezintă anul acesta cel de‑al 16‑lea volum, ale cărui principal obiectiv şi trăsătură specifică sunt evidenţiate de Înaltpreasfinţitului dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în cuvântul introductiv: „Noul volum al cunoscutei colecţii «Biserică. Misiune. Slujire», constituit din faptele bune ale mulţimii persoanelor iubitoare de Dumnezeu în lumea tot mai indiferentă faţă de sensul vital al existenţei, faţă de credinţă şi de valorile morale, are o nouă înfăţişare“.

Deşi apariţia sa este prilejuită de analiza activităţilor bisericeşti, pastoral-misionare şi cul­tural-educative, desfăşurate în Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2015, actualul volum nu este doar un Raport de activitate, ci se constituie într‑o adevărată operă teologică şi misionară în care sunt afirmate valorile Bisericii Ortodoxe Române, virtuţile vieţii creştin-ortodoxe şi rolul Bisericii în educaţia creştină a tineretului.

Lucrarea se deschide cu Hotărârea Sfântului Sinod al B.O.R., potrivit căreia, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 2016 este declarat ca „Anul omagial al educaţiei religioase a ti­ne­­retului creştin ortodox şi Anul come­morativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română”.

În spiritul Programului-cadru al acestei Hotărâri, în capitolul „Teologie şi pastoraţie“ al lucrării BISERICĂ. MISIUNE. SLUJIRE sunt prezentate articole de o mare profunzime ştiinţifică şi teologică referitoare la: activitatea ca tipograf a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul (pr. prof. dr. Niculae Şerbănescu), cărţile vechi româneşti aflate la Mănăstirea Măxineni (prof. dr. Ionel Cândea), cuvântul de învăţătură adresat tinerilor studenţi teologi (pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae), virtuţile necesare preotului ca păstor şi om (pr. prof. dr. Ene Branişte), înstrăinarea spirituală a omului în lumea contemporană (pr. prof. dr. Dumitru Popescu), rolul parohiei şi al familiei în educarea copiilor şi adolescenţilor (Ioannis V. Kokulis), rolul Bisericii în educaţia moral-religioasă a tineretului (Monica Cuciureanu, Simona Velea).

În partea a doua a lucrării, intitulată „Educaţia creştină şi misiune filantropică în Arhiepiscopia Dunării de Jos“ sunt pre­­zentate preocupările şi rezultatele pri­vind educaţia religioasă a elevilor prin ora de religie alături de activităţile misionar-filantropice desfăşurate în anul 2015.

În ultima parte a lucrării este prezentată viaţa bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2015 evidenţiindu‑se im­plicarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos în buna păstorire a credincioşilor, a preoţilor, a monahilor şi monahiilor, în slujirea bisericească, în ac­tivităţi misionare, social‑filantropice şi cultural-educative.

Volumul al 16‑lea al colecţiei „Biserică. Misiune. Slujire“, îi oferă cititorului nu numai cunoaşterea faptelor bune ale Bisericii, ci reprezintă şi o sursă de îmbogăţire spirituală şi un îndemn la o viaţă trăită întru Hristos şi în slujire a aproapelui.

Prof. univ. dr. Ştefan Dima

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook