Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Sfântul Apostol Andrei

Încununând corolarul edi­­­țiilor comemorative tipărite cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop dr. Casian Crăciun al Dunării de Jos, dedicate Părintelui cărturar care a fost Patriarhul Nicodim Munteanu (Arhimandrit de scaun la Dunărea de Jos, 1902‑1908 și director la Seminarul „Sf. Andrei“ din Galați, 1908‑1909), Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos a scos în anul dedicat acestei personalități de frunte a Bisericii Ortodoxe Române, mai multe volume de mare folos duhovnicesc. Ele au apărut în prime ediții în anii când acest truditor neobosit se afla la Galați, la îndemnul și sub binecuvântarea episcopului de atunci, Pimen Georgescu, și s‑au răspândit „ca pâinea caldă“, așa cum ar trebui să se răspândească și acum, fiindcă un cuvânt de suflet, așa cum este el rostit sau scris de un învățător duhovnicesc este ca o „pâine“ din care trebuie să guste toți creștinii.

„CE SĂ CREZI ȘI CUM SĂ TRĂIEȘTI adică sâmburele cre­dinței și moralei creș­tine“, a doua carte semnată de Arhimandritul Nicodem Munteanu este un  mereu nou îndemn la viață creștinească. Sfaturile lui, de apropiat Părinte duhovnicesc, sunt și astăzi vii: „Sârguiește‑te cât poți să sporești în viață curată și în fapte bune, chemând pururea pe Dumnezeu în ajutor! El prin atotputernicul Său har, va ajuta dorințelor tale celor bune și, prin năzuința ta, se va săvârși mântuirea ta“.

Și această carte a apărut în două ediții, 1905 și 1907. La prima ediție, episcopul Pimen al Dunării de Jos are un cuvânt de început în care ne încredințează: «A ști „ce să crezi“ și a‑ți da seama „cum să trăiești“ este a cunoaște cea mai înaltă și cea mai folositoare învățătură ce poate să aibă omul.» Iar în cuvântul „Către cititor“, ne înștiințează că meritul pentru publicarea unor astfel de lucrări revine societății „Solidaritatea“ a preoților din Eparhia Dunării de Jos. Autorul cărții era și președintele comitetului acestei societăți, secțiunea Covurlui, așa că drepturile de autor, la fiecare publicare, el le‑a cedat societății, pentru întreținerea Azilului de văduve și orfani, înființat de această societate. Astfel, cartea a fost tipărită în – atenție! – 10.000 de exemplare, din care o parte urma a se da spitalelor, azilelor și închisorilor din eparhie, pentru a fi citite de cei care le ocupă, iar restul urma a se vinde în folosul azilului sus‑numit.

Extraordinară pildă de mi­sionarism și milă creștină!

Violeta Ionescu

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook