Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

EPARHIA DUNĂRII DE JOS UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS”  - FACULTATEA DE ISTORIE, FILOZOFIE ŞI TEOLOGIE  - DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE

Programul Simpozionului Ştiinţific „Sfântul Vasile cel Mare, dascăl, exeget, apologet şi misionar al Evangheliei” 22 mai 2009

VINERI, 22 mai, ora 09.30 - Te-Deum în Catedrala Episcopală

 

Desfăşurarea lucrărilor Simpozionului:

 

Cuvinte de întâmpinare

- reprezentantul Rectoratului Universităţii „Dunărea de Jos”;

- conf. univ. dr. Ivan Ivlampie, decanul Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie;

- pr. conf dr. Ionel Ene, directorul Departamentului Teologic

 

Secţiunea I, orele 1030 – 1330.

Moderatori – Diac. prof. dr. Ioan Caraza, pr. conf. dr. Ionel Ene.

- PS Prof. univ. dr. Casian Crăciun, „Anul Sfinţilor Capadocieni în Biserica Ortodoxă Română”.

- Diac. prof. dr. Ioan Caraza, Facultatea de Teologie din Bucureşti, „Preocupări patristice în teologia ortodoxă actuală, cu privire specială asupra teologiei Sfinţilor Capadocieni”.

- Prof. dr. Florin Marinescu, Institutul de Studii Neoelenice, Atena, „Biserica cu hramul Sfântul Dumitru din Potamia (Thasos), metoh al schitului românesc Prodromul din Sfântul Munte. Situaţia sa până în 1927

- Pr. prof. dr. Nichita Runcan, Facultatea de Teologie din Constanţa, „Personalitatea patristică a Sfântului Vasile cel Mare”.

- Pr. prof. dr. Ioan Stancu, Facultatea de Teologie din Piteşti, „Lectio Divina în opera lui Origen”.

- Pr. conf. dr. Ionel Ene, „Chipuri de sfinţi, martiri, părinţi capadocieni, contemporani cu Sfântul Vasile cel Mare”.

- Conf. dr. Denisia Liuşnea, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, „Studiu comparativ între epoca Sfântului Vasile cel Mare şi societatea de astăzi”

- Pr. conf. dr. Leontin Popescu, „Învăţătura despre Providenţă la Sfântul Vasile cel Mare”.

- Pr. lect. dr. Gabriel Pandele, „Principiul kalokagathiei în opera Sfântului Vasile cel Mare”.

- Pr. lect. dr. Cristian Gagu, „Viaţa bisericească din Imperiul Roman de Răsărit, reflectată în corespondenţa Sfântului Vasile cel Mare”.

- Pr. lect. dr. Sorin Marinescu, „Sfântul Vasile cel Mare, apologet al timpurilor vechi şi noi”.

 

Alte intervenţii.

 

- Pr. drd. Iulian Eni, bursier al Eparhiei Dunării de Jos la Universitatea din Tesalonic, „Bibliografia greacă despre Sfinţii Capadocieni”.

- Pr. asist. dr. Ovidiu Soare, „Despre sărăcie şi foamete în omiliile morale ale Sfântului Vasile cel Mare”.

- Pr asist. drd. Ionel Ostache, „Teologia cântării în opera Sfântului Vasile cel Mare”.

- Pr. asist. drd. Oancea Constantin, „Citirea Sfintei Scripturi şi foloasele ei în operele Sfântului Vasile cel Mare”.

- Cercet. dr. Gina Scarlat, „Consideraţii spirituale despre minte şi linişte la Sfântul Vasile cel Mare”.

 

Referate susţinute de masteranzi:

- Dima Ştefan, anul I, “Antropologia la Sfinţii Vasile cel Mare şi Grigore de Nyssa'. (coordonator: pr.conf. dr.Leontin Popescu) - Pr. Dumbravă Costel, anul I, “Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre Post”.

(coordonator: pr.conf. dr. Leontin Popescu)

- Protos . Chesarie (Ionel) Sâmpetru, anul I, “Sfântul Vasile cel Mare, dascăl al vieţii monahale”. (coordonator: pr. conf. dr. Leontin Popescu) - Ştefan Ionuţ, anul I, “Doctrina trinitară la Sfinţii Capadocieni”.

(coordonator: pr. conf.dr. Ionel Ene)

- Tănase Leonard, anul I Master, ”Sfântul Vasile cel mare, dascăl al familiei creştine”.

(coordonator: Pr. conf.dr. Ionel Ene)

Referate susţinute de studenţi:

 

- Lucia Balint, anul III, „Teologie şi ştiinţă. Exegeza Sfinţilor Părinţi Capadocieni la Facere 1, 1-5”

(coordonator: pr. lect. dr. Sorin Marinescu)

- Rusu Cătălina-Iuliana, anul I, “Psalmii în exegeza Sfântului Vasile cel Mare şi Sfântului Grigorie de Nyssa”

(coordonator: pr. lect. dr. Cristian Gagu)

- Dobra Mădălin, anul I, “Omilia Sfântului Vasile cel Mare şi Origen în interpretarea versetului Facere I,1”

(coordonator: pr. lect. dr. Cristian Gagu)

Alte intervenţii.

 

- ora 1900 - Formularea concluziilor. Încheierea lucrărilor Simpozionului.

Reluarea lucrărilor Simpozionului:

 

Secţiunea II, orele 1600 – 1900.

Moderatori – Pr. prof. dr. Nichita Runcan, pr. conf. dr. Leontin Popescu.

:

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook