Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

In data de 3 mai 2009, în Duminica Femeilor Mironosiţe, la Catedrala episcopală din Galaţi, Preafericitul Părinte Daniel, înconjurat de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, precum şi delegaţi ai Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, Bisericii Ortodoxe a Greciei, precum şi de cler şi credincioşi din întreaga eparhie, a săvârşit Sfânta Liturghie în cadrul căreia a avut loc ceremonia proclamării cinstirii Sfântului Ierarh Atanasie, Patriarhul Constantinopolului, în întreaga Patriarhie Română.

Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care s-au mai aflat IPS Mitropolit Iosif de Prykonnis, reprezentantul Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, IPS Panteleimon, Mitropolit de Veria, Naussa şi Kampania, mai mulţi ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi un ales sobor de preoţi, reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe surori, profesori de teologie şi slujitori ai Centrului Eparhial de la Dunărea de Jos. La Sfânta Liturghie săvârşită la Catedrala episcopală din Galaţi au fost prezente şi autorităţi locale şi de stat.

La sărbătoarea de la Dunărea de Jos, dedicată Sfântului Atanasie Patelarie, la care au participat câteva mii de credincioşi, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a ţinut, după citirea Sfintei Evanghelii, un cuvânt de învăţătură, în care a vorbit despre semnificaţiile celei de-a treia duminici de după Sfintele Paşti, în care sunt cinstite femeile ce au venit la mormântul Mântuitorului Hristos cu miruri, subliniind că, atunci când nu mai sunt oameni prin care Dumnezeu poate da o mână de ajutor, trimite îngeri din ceruri, pentru a răsplăti credinţa, curajul şi dragostea multă faţă de Dumnezeu, iar noi am învăţat de la aceste femei binecredincioase ce trebuie să facem când ne întâlnim cu Hristos Cel înviat, în biserică. „Femeile mironosiţe sunt icoana tuturor femeilor credincioase din Biserică, femei care, prin curajul, credinţa şi jertfelnicia lor au devenit muceniţe, mărturisind pe Hristos Cel răstignit şi înviat, au devenit cuvioase maici şi au devenit mame creştine, care au dat naştere copiilor şi i-au crescut în credinţa lui Hristos, binevestind în casă că Hristos Cel răstignit este Hristos Cel înviat“, a spus PF Patriarh Daniel.

După oficierea Sfintei Liturghii, a avut loc proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Atanasie al II-lea, Patriarh al Constantinopolului, cu ziua de prăznuire la 2 mai. Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, a dat citire Tomosului sinodal de introducere a Sfântului Atanasie în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, prin care s-a evidenţiat viaţa virtuoasă a acestuia şi cinstirea care i se aduce în celelalte Biserici Ortodoxe surori. „Sfânta Biserică Ortodoxă de pretutindeni cinsteşte cu evlavie şi recunoştinţă pe cei care, prin viaţa lor plină de credinţă şi de fapte bune, s-au arătat lumii următori şi împlinitori ai Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, iar astăzi sunt mijlocitori la Dumnezeu pentru noi şi povăţuitori pe calea mântuirii. Un astfel de plăcut şi vrednic al lui Dumnezeu este şi vrednicul de pomenire Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea Patelarie, patriarh al Constantinopolului, trăitor în veacul al XVII-lea şi pribeag pe pământ românesc, în Moldova domnitorului Vasile Lupu, vreme de 12 ani, cinstit ca sfânt în Creta, locul naşterii sale, şi în Ucraina, locul adormirii sale, la Harkov aflându-se spre închinare moaştele sale. Viaţa sa este o pildă desăvârşită de neostenită râvnă pentru propovăduirea dreptei credinţe, de răbdare şi smerenie în multele încercări la care a fost supus, de dragoste pentru păstoriţii săi şi de milostenie pentru toţi cei care aşteptau de la el ajutor şi sprijin în suferinţă, iar, după mutarea sa la cer, în anul 1654, sfântul ne dăruieşte prin cinstitele sale moaşte grabnică tămăduire şi întărire sufletească şi trupească. Pentru aceasta, noi, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române, luând aminte la viaţa şi la minunile pline de slavă ale celui între sfinţi părintelui nostru Atanasie, precum şi la deplina cinstire care i se acordă de către Bisericile Ortodoxe surori, purtând grijă de folosul sufletesc al credincioşilor români, moştenitori ai harurilor duhovniceşti dăruite străbunilor noştri, în timpul vieţuirii sale în Moldova, de către marele ierarh, la solicitarea Episcopiei Dunării de Jos şi la propunerea Sinodului Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, urmând învăţătura Bisericii şi rânduiala sinodală şi chemând în ajutorul nostru puterea lui Dumnezeu Celui în Treime închinat şi preaslăvit, noi, ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, hotărâm ca, de acum înainte şi în veci, Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea, patriarhul Constantinopolului, să fie înscris în calendarul Bisericii Ortodoxe Române şi să fie pomenit şi cinstit cu cântări de laudă în ziua a doua a lunii mai“, s-a arătat în actul de proclamare a cinstirii acestui sfânt.

În continuare, IPS Mitropolit Iosif de Prykonnis a transmis mesajul Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, prin care s-a arătat legătura de credinţă şi de frăţietate realizată prin sfinţii care şi-au desfăşurat activitatea şi au păstorit, de-a lungul timpului, atât în Biserica noastră, cât şi în Biserica mamă a Constantipolului, unul dintre aceştia fiind şi sfântul cinstit în mod deosebit cu acest prilej, anume Atanasie Patelarie. „Acesta a fost chemat să slujească Biserica lui Hristos în vremuri grele, întâmpinând multe primejdii din partea necreştinilor, dar şi a unor fraţi creştini, îndeosebi din Apus. A păstrat însă, ca un bun păstor, dreapta credinţă neştirbită. Aceasta l-a costat tronul patriarhal, din care a fost înlăturat ca urmare a mărturisirii cu mult curaj a credinţei creştine ortodoxe şi a combaterii ferme a aşa-numitei dogme despre primatul papal, specifică Bisericii Apusene. În acest context, ţara dumneavoastră i-a oferit găzduire şi afecţiune, iar el a întărit poporul dumneavoastră în păstrarea credinţei ortodoxe şi trăirea autentică a acesteia, fiind pentru credincioşi un model de părinte iubitor, înţelept învăţător şi luminător. Rugăciunile sale, lacrimile sale, nevoinţele sale ascetice, învăţătura sa, exemplul său luminos de vieţuire creştină au sfinţit cetatea Galaţilor şi întreaga Românie, aşa cum sfinţise mai înainte Insula Creta, Sfântul Munte Athos, oraşul Tesalonic şi cetatea împărătească a Constantinopolului. Astăzi îi acordaţi, în mod oficial, respectul ce i se cuvine şi recunoştinţa dumneavoastră“

În mesajul Patriarhului Ecumenic s-a arătat, de asemenea, o deosebită preţuire şi au fost exprimate felicitările pentru faptul că icoana Sfântului, precum şi o părticică din moaştele sale, care îmbogăţesc oraşul Galaţi, se bucură deja de o deosebită cinstire din partea evlaviosului popor român, iar „pentru aceasta, se bucură cerul! Se bucură cetele sfinţilor apostoli, ale profeţilor, ierarhilor, cuvioşilor, mărturisitorilor, învăţătorilor şi mucenicilor credinţei! Se bucură îngerii şi arhanghelii! Se bucură Preasfânta Născătoare de Dumnezeu! Se bucură Preasfânta Treime, Care ne dăruieşte tuturor bogăţia harului, milă şi mântuire. Slavă lui Dumnezeu pentru aceasta!“.

În finalul mesajului au fost transmise gânduri de felicitare, recunoaştere şi preţuire pentru Preasfinţitul Episcop Casian al Dunării de Jos şi pentru multele sale osteneli de a-l face cunoscut credincioşilor din România în mod oficial pe Sfântul Atanasie al II-lea, Patriarh ecumenic. Împreună cu felicitările cordiale, urările şi dragostea, delegatul Sanctităţii Sale Bartolomeu I a dăruit chiriarhului Dunării de Jos o icoană a Sfântului Atanasie, executată de unul dintre cei mai buni aghiografi athoniţi, „ca să rămână aici pentru totdeauna, ca o binecuvântare văzută a Bisericii Constantinopolului în Sfânta Episcopie a Dunării de Jos“

Mesaje de la Bisericile care-l cinstesc cu evlavie pe Sfântul Atanasie Patelarie

PS Casian a citit mesajul IPS Vladimir, Mitropolit al Kievului şi a toată Ucraina, precum şi mesajul IPS Nicodim de Harkov, cetate unde se află în prezent cinstitele moaşte ale Sfântului Atanasie, ierarhi care şi-au exprimat bucuria comună a cinstirii noului sfânt din calendarul Bisericii Ortodoxe Române. „Avem aici, în jurul Sfântului Atanasie Patelarie, comuniunea sfinţilor slujitori din ceruri şi a sfinţiţilor slujitori de pe pământ, prezenţi aici, la Galaţi, iar Sfântul acesta face prezentă şi Biserica Ucrainei, prin cuvântul celor doi ierarhi“, a spus PF Patriarh Daniel. După ce Întâistătătorul Bisericii noastre a mulţumit pentru mesajele primite în aceste momente de sărbătoare şi binecuvântare pentru întreg poporul binecredincios român, reprezentantul Mitropoliei de Rethimnon şi Aulopotamou din Insula Creta, locul de naştere al Sfântului Atanasie, a adus mesajul Bisericii din Creta cu această ocazie.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a felicitat, de asemenea, în mod deosebit pe Preasfinţitul Casian, Episcopul Dunării de Jos, pentru această iniţiativă însuşită de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei şi apoi de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de a înscrie în calendarul Bisericii noastre, ca sfânt cu dată de prăznuire 2 mai a fiecărui an, pe Sfântul Atanasie, felicitându-l, de asemenea, pe ierarhul locului pentru râvna depusă şi pentru activitatea pastoral-misionară desfăşurată în episcopia pe care o păstoreşte şi i-a dăruit cu această ocazie o cruce pectorală şi un engolpion, precum şi o medalie de argint aurit, cu chipul Sfântului Grigorie Palama, la 650 de ani de la mutarea sa la Domnul. Preafericirea Sa a mai dăruit medalia cu chipul Sfântului Grigorie Palama şi domnului Theodor Paleologu, ministrul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, domnului Adrian Lemeni, ministru secretar de stat în cadrul aceluiaşi minister, precum şi domnului Dumitru Nicolae, primarul municipiului Galaţi.

Cu prilejul acestei solemne proclamări a cinstirii Sfântului Atanasie Patelarie, Întâistătătorul Bisericii noastre a arătat că este o binecuvântare deosebită a lui Dumnezeu ca să ne adune în jurul sfinţilor şi sfinţii să fie rugători pentru noi.

Bucuria a fost întregită şi de cuvântul IPS Panteleimon, Mitropolit de Veria, Naousa şi Kampania, aducătorul în România a moaştelor Sf. Grigorie Palama, care a subliniat cu această ocazie, a cinstirii unui nou sfânt, că „numai în Biserica lui Hristos cel înviat moaştele sfinţilor nu sunt doar oase uscate, ci împărtăşesc din belşug har şi minuni, aşa cum se întâmplă şi cu moaştele Sfântului Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, ce se găsesc acum în mijlocul nostru, precum şi cu ale urmaşului său în tronul Constantinopolului, Atanasie Patelarie, cel ce a luminat cu prezenţa sa această sfântă eparhie şi în cinstea căruia ne-am adunat astăzi aici, în istoricul oraş Galaţi“.

În acest cadru festiv, primarul oraşului Galaţi, dl ing. Dumitru Nicoale a oferit Patriarhului României titlul de Cetăţean de onoare al oraşului Galaţi, încredinţându-l pe Întâistătătorul BOR de permanentă preţuire şi cinste. Cu aceeaşi ocazie, dl. rector al Universităţii ,, Dunărea de Jos” din Galaţi, prof. dr. Viorel Mânzu, a transmis Preafericirii Sale decizia Senatului acestei universităţi de a acorda întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române titlul de ,, Doctor Honoris Causa”. PF Părinte Daniel a mulţumit atât domnului primar, cât şi domnului rector pentru deosebita onoare făcută prin acordarea acestor titluri şi a promis că la viitoarea vizită în Eparhia Dunării de Jos va vizita şi universitatea gălăţeană.

La finalul acestei solemne festivităţi, PS Episcop Casian a mulţumit Preafericirii Sale, tuturor ierarhilor, autorităţilor de stat şi locale  prezente la acest ceas de rugăciune şi de binecuvântare pentru Eparhia Dunării de Jos şi a dăruit Patriarhului României un engolpion şi o icoană cu chipul noului sfânt din calendarul Bisericii noastre, iar tuturor ierarhilor a oferit, împreună cu mama Stanca, o bătrână evlavioasă şi iubitoare de sfinţi, o adevărată mironosiţă de la Dunărea de Jos, câte un ştergar tradiţional românesc.

Episcopia Dunării de Jos a publicat cu aceată ocazie, în Colecţia ,, Liturgica”, o broşură cu ,,Viaţa, Minunile şi Acatistul Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului”, precum şi ,,Slujba Sfântului Ierarh”, care conţine Slujba Vecerniei, Slujba Utreniei, Acatistul şi Slujba Sfântului în notaţile respective, apare şi un capitol ce prezintă argumentele pentru înscrierea în calendar şi cinstirea în Biserica Ortodoxă Română a acestui Sfânt Ierarh, precum şi Tomosul sinodal pentru proclamarea solemnă a înscrierii în calendar şi a cinstirii Sfântului Atanasie în Biserica Ortodoxă Română. (C.B.)

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook