Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

În ziua de 8 noiembrie a.c., s-a sărbătorit hramul mănăstirii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din municipiul Galaţi.

Mănăstirea, cunoscută şi sub numele de Metoc din Galaţi, este unul dintre aşezămintele spirituale cu deosebită valoare istorică din oraşul de pe Dunăre. Este situată în vatra veche a oraşului, în imediata apropiere a bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”. Numele de „metoc” vine de la faptul că biserica a avut, încă de la zidirea ei, rolul de metoc al Mănăstirii Neamţului.

Biserica mănăstirii este ctitoria negustorului gălăţean Gheorghe Şişman, care a cumpărat locul pentru viitorul lăcaş de cult la 16 iulie 1798 şi a început lucrările după 31 iulie 1802. Mănăstirea a fost terminată în jurul datei de 15 mai 1805, fiind sfinţită la 29 octombrie acelaşi an, ca metoc al Mănăstirii Neamţului.

Biserica a fost distrusă la 1821, fiind reparată  în jurul anului 1825 de ieromonahul Luca, de la mănăstirea Neamţ, trimis de stareţul Dometian. În perioada 1828-1833 şi probabil şi după aceea, superiorul mănăstirii era ieromonahul Benedict, iar la mijlocul veacului al XIX-lea egumenii Porfirie, până la 1852, apoi Manole.

În perioada 1832-1838, în casele mănăstirii a funcţionat prima şcoală publică din Galaţi. Şcoala avea o clasă elementară, în care se predau citirea, scrisul, aritmetica şi câteva rugăciuni, toate după o singură carte, „Întâile cunoştinţe” şi o clasă normală, în care se învăţau gramatica, aritmetica şi geografia. În anul şcolar 1832-1833 au învăţat un număr 80 de elevi. Pe terenul metocului s-a construit şi clădirea noii şcoli publice din Galaţi, pământul fiind donat de Mănăstirea Neamţ la stăruinţele domnitorului Mihail Sturdza, la 1846. Această şcoală, existentă şi astăzi, a fost inaugurată la 16 aprilie 1853.

Mănăstirea a fost reînfiinţată în 1994, prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Casian, stareţ fiind arhim. Teofil Pandele, care executase ample lucrări de restaurare a bisericii în perioada 1975-1980 şi care se îngrijise pentru pictarea bisericii în frescă de Anatolie Cudinof. După decesul arhimandritului mitrofor Teofil, ca stareţ a fost numit protos. Chesarie Sâmpetru.

La finalul Sfintei Liturghii s-a săvârşit slujba de pomenire a arhimandritului mitrofor Teofil Pandele, după care toţi credincioşii prezenţi au primit pachete cu alimente. Apoi, toţi credincioşii prezenţi la sărbătoare au fost invitaţi la Şcoala Nr. 24 „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din apropierea mănăstirii, cu care aceasta este înfrăţită începând cu anul.

Cu acest prilej, s-au pomenit toate cadrele didactice adormite întru Domnul, care au predat în această şcoală, timp de peste un secol. Totodată, elevii au susţinut un scurt program artistic, constând din cântece şi poezii, intonate în cinstea ocrotitorilor şcolii.

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook